Địa điểm

1.ĐÀI VỌNG CẢNH
2.CỔNG VÀO
3.KHU THƯƠNG ĐIẾM
4.NHÀ HÀNG
5.NHÀ HÁT HOA SEN
6.QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM
7.CHÙA VIỆT NAM
8.KHU BIỂU DIỄN CON THUYỀN MA
9.NHÀ HÀNG TRUNG QUỐC
10.LÀNG NHẬT BẢN
11.CÂY CẦU TÌNH YÊU
12.KHU BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT THỰC CẢNH KÝ ỨC HỘI AN
13.BẾN THUYỀN

Lịch biểu diễn

1. CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN HỘI AN SẮP KHAI TRƯƠNG
2. TRẠI HÒ ĐÁNH HỔ SẮP KHAI TRƯƠNG
3. CHUYỆN TÌNH BÀ CHÚA TẰM TANG SẮP KHAI TRƯƠNG
4. TRỌC PHÚ CƯỚP VỢ SẮP KHAI TRƯƠNG
5. KHU RỪNG HẠNH PHÚC SẮP KHAI TRƯƠNG
6. ĐÁM CƯỚI CÔNG CHÚA NGỌC HOA SẮP KHAI TRƯƠNG
7. SHOW BIỂU DIỄN THỰC CẢNH – KÝ ỨC HỘI AN 19:30